جعبه‌های مخصوص آبمیوه و بستنی

سینی بستنی قیفی

سینی بستنی 4 عددی

سینی بستنی 6 عددی

جعبه جا لیوانی 4 لیوانه

جعبه جا لیوانی 2 لیوانه