جعبه‌های مخصوص فست فود

سینگل زیر پیتزا

جعبه همبرگر

جعبه ساندویچ

جعبه ساندویچ با نوشابه

جعبه پیتزا