جعبه مخصوص ظروف فوم و گیاهی

جهت مشاهده جزئیات بیشتر بر روی جعبه مورد نظر کلیک نمایید

کارتن 16 پرسی ظرف فوم یا گیاهی

کارتن 12 پرسی ظرف 2 پرسی فوم یا گیاهی

جعبه دیس کباب (کد کالا 116)

جعبه دیس جوجه کباب (کد کالا 144)

جعبه 3 پرسی ظرف فوم یا گیاهی 2 پرسی (کد کالا 110)

جعبه تک پرسی با سرویس ظرف فوم یا گیاهی (کد کالا 126)

جعبه 6 پرسی ظرف فوم یا گیاهی 2 پرسی (کد کالا 119)