سینی مخصوص ظروف فوم و گیاهی

جهت مشاهده جزئیات بیشتر بر روی سینی مورد نظر کلیک نمایید

سینی 3 پرسی ظرف فوم یا گیاهی دو پرسی (کد کالا 211)

سینی 3 پرسی ظرف فوم  یا گیاهی تک پرسی (کد کالا 207)

سینی دو پرسی ظرف تک پرسی فوم یا گیاهی (کد کالا 203)

سینی دو پرسی ظرف 2 پرسی فوم یا گیاهی (کد کالا 207)

سینی 4 پرسی ظرف فوم یا گیاهی تک پرسی (کد کالا 211)

سینی تک پرسی  ظرف فوم یا گیاهی (کد کالا 201)