کارتن های شرکتی

جهت مشاهده جزئیات بیشتر بر روی کارتن مورد نظر کلیک نمایید

جعبه 9 پرسی (کد کالا 119)

جعبه 16 پرسی (کد کالا 124)

جعبه 12 پرسی (کد کالا 220)

جعبه 8 پرسی ظرف 240 (کد کالا 164)

کارتن 30 پرسی (کد کالا 131)

جعبه 10 پرسی ظرف دو خانه (کد کالا 131)

جعبه 12 پرسی ظرف آلومینیوم 240 (کد کالا 124)